Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
18. dubna 2021 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

CENTRO SERVIZI se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web CENTRO SERVIZI a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu CENTRO SERVIZI souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

CENTRO SERVIZI shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. CENTRO SERVIZI také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na CENTRO SERVIZI automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou CENTRO SERVIZI využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu CENTRO SERVIZI .

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu CENTRO SERVIZI , mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: CENTRO SERVIZI nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

CENTRO SERVIZI doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na CENTRO SERVIZI . To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. CENTRO SERVIZI nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo CENTRO SERVIZI a rodinu webů CENTRO SERVIZI .

Použití osobních informací

CENTRO SERVIZI shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu CENTRO SERVIZI a k poskytování služeb, o které jste požádali. CENTRO SERVIZI také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z CENTRO SERVIZI a jeho přidružených částí. CENTRO SERVIZI vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. CENTRO SERVIZI neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. CENTRO SERVIZI Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc CENTRO SERVIZI může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb CENTRO SERVIZI a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

CENTRO SERVIZI nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

CENTRO SERVIZI udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu CENTRO SERVIZI za účelem zjištění, jaké služby CENTRO SERVIZI jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům CENTRO SERVIZI , jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web CENTRO SERVIZI prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící CENTRO SERVIZI nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku CENTRO SERVIZI a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů CENTRO SERVIZI nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web CENTRO SERVIZI používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky CENTRO SERVIZI nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti CENTRO SERVIZI , které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb CENTRO SERVIZI nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

CENTRO SERVIZI zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. CENTRO SERVIZI uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

CENTRO SERVIZI vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se CENTRO SERVIZI nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte CENTRO SERVIZI na adrese info@centro-servizi.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2021 by DotNetNuke Corporation